Начало / Преподаватели / Преподавателски състав /

проф. д-р инж. Спас Памукчиев

Строителен факултет, Масивни конструкции - Преподавател (пенсиониран)

проф. д-р инж. Спас Памукчиев
Телефон 9635245/
E-mail pamukchiev_fce@uacg.bg