Начало / Преподаватели / Преподавателски състав /

доц. д-р Александър Цветков

Архитектурен факултет, Градоустройство

доц. д-р Александър Цветков
Кабинет 1017
Телефон 9635245/
E-mail alexander.tzvetkov@gmail.com
Семейно положение Женен
Постъпил в УАСГ 2008

Лекционни курсове

1. Социално-икономическа статистика. Въведение в регионалните анализи

2. Регионална и урбанистична статистика

3. Теория на управлението

4. Управление на проекти - първа и втора част

5. Научни методи

Образование

статистика, иконометрия, демография

Езици

английски, руски