Начало / Преподаватели / Преподавателски състав /

гл.ас. д-р инж. Яна Кънчева

Геодезически факултет, Приложна геодезия

гл.ас. д-р инж. Яна Кънчева
Кабинет 419
Приемно време

30.01.2019 г.:   11:00 - 12:00 ч.

01.02.2019 г.:   12:00 - 13:00 ч.

Телефон 9635245/277
E-mail kancheva_fgs@uacg.bg
Постъпил в УАСГ 2009

Лекционни курсове

 Инженерно-строителна графика

Образование

2007 - УАСГ, магистър инженер по Строителство на сгради и съоръжения

2002 - ЕГ "Проф. д-р Асен Златаров", английски и немски

Участие в научно-изследователски проекти

Участие в научно-изследователски проект към ЦНИП при УАСГ.

 

Участие в международни проекти

Участие в младежки проект "Efficient Supplier: Benchmark and feasibility study for an energy efficiency project" към WEC 2011, Geneva, Switzerland.

Научни и академични длъжности

Асистент към кат. Дескриптивна геометрия и инженерно-строителна графика

Учебни материали

Изпитни задачи
Яна Кънчева




A3 Layout
Yana Kancheva

A4 Layout
Yana Kancheva


Курсови задачи и задания