Начало / Преподаватели / Преподавателски състав /

гл.ас. д-р инж. Васил Георгиев

Строителен факултет, Метални, дървени и пластмасови конструкции

гл.ас. д-р инж. Васил Георгиев
Кабинет 748
Телефон 9635245/
E-mail georgiev_fce@uacg.bg

Образование

2009-2012 - редовен докторант към УАСГ, катедра "МДПК, тема на дисертационния труд "Изследване на възли от тръбни стоманени конструкции с възлови плочи"

2003-2008 - студент в УАСГ, специалност "Строителство на сгради и съоръжения"

1998-2003 - Строителен техникум "Христо Ботев", София, специалност  "Геодезия, картография и фотограметрия"

Езици

английски език

Научни интереси

Конструкции от тръбни профили; листови конструкции-резервоари, силози, бункери; технологични особености на заваряването и заварените съединения