Начало / Преподаватели / Преподавателски състав /

гл.ас. д-р инж. Станислав Райков

Строителен факултет, Метални, дървени и пластмасови конструкции

гл.ас. д-р инж. Станислав Райков
Кабинет 735
Телефон 9635245/574
E-mail raykov_fce@uacg.bg
Семейно положение женен
Постъпил в УАСГ 2009

Лекционни курсове

 Производство на метални конструкции (ПМК) - ССС

Образование

 2015

Образователна и научна степен доктор по научна специалност 02.15.04 - "Строителни конструкции".

 2014-2015

УАСГ, катедра "Метални, дървени и пластмасови конструкции" - докторант на самостоятелна подготовка. Научен ръководител доц. д-р инж. Георги Линков.

 2003

Vitus Bering University College - Denmark. Специализация.

 1998-2004

УАСГ, специалност "Строителство на сгради и съоръжения". Строителен инженер, магистър.

 1991-1996

Испанска езикова гимназия - 164 СОУ „Мигел де Сервантес“, гр. София. Средно гимназиално образование.

Езици

Английски език

Испански език

Руски език

Научни интереси

Болтове и болтови съединения; Бази на стоманени колони;
Анкериращи устройства, монтажни съединения стомана-стоманобетон;
Класически и съвременни системи за осигуряване на сеизмичната осигуреност на стоманени конструкции; Листови конструкции – силози и бункери; Стоманени комини.

Членство

Член на КИИП.

Участие в научно-изследователски проекти

2016-2017

Експериментално изследване на рамки с нецентрично включени диагонали с използване на различни типове сеизмични свързващи елементи, ЦНИП при УАСГ

2016

Експериментално изследване на рамки с пресечена X-конфигурация на диагоналите, ЦНИП при УАСГ

2013

Изследване на поведението на бази на стоманени колони, подложени на циклично знакопроменливо натоварване, ЦНИП при УАСГ

Публикации

Райков, Ст. (2014). „Аналитични модели на бази на колони, подложени на срязване“

Райков, Ст., Ганчев, О., Данаилов, Д., Дойков, И. и Рангелов, Н. (2014). „Експериментално изследване на бази на стоманени колони в реални размери“

Rangelov, N., Ivanov, St. and Raykov, St. (2014). “Recent Research Activities at the Department of Steel Structures, UACEG, Sofia”

Райков, Ст. (2014). „Поемане на срязващите сили в бази на стоманени колони посредством фундаментни болтове“

Райков, Ст. (2012). „Закотвяща дължина на анкерни болтове в бази на стоманени колони“

Райков, Ст. (2010). „Бази на колони, подложени на срязване и нормална сила“

Книги