Начало / Преподаватели / Преподавателски състав /

гл.ас. д-р инж. Георги Василев

Строителен факултет, Строителна механика

гл.ас. д-р инж. Георги Василев
Кабинет 434
Телефон 9635245/441
E-mail vasilev_fce@uacg.bg
Постъпил в УАСГ 2009

Образование

2018 - Магистър, специалност "Изчислителна математика и математическо моделиране", СУ-ФМИ

2014 - Доктор, научна специалност "Строителна механика, съпротивление на материалите"

2008 - Магистър, специалност "Строителство на сгради и съоръжения", УАСГ-СФ

Езици

Английски - ниво B2

Руски - добро ниво на владеене

Ключови думи за научно-изследователска дейност

Soil-Structure Interation, Elastodynamics, Poroelasticity, Nanomechanics