Начало / Преподаватели / Преподавателски състав /

гл.ас. д-р инж. Чавдар Пенелов

Строителен факултет, Метални, дървени и пластмасови конструкции

гл.ас. д-р инж. Чавдар Пенелов
E-mail penelov_fce@uacg.bg
Постъпил в УАСГ 2010