Начало / Преподаватели / Преподавателски състав /

ас. Антон Данаилов

Архитектурен факултет, Рисуване и моделиране

ас. Антон Данаилов
Телефон 9635245/
E-mail anton_p_d@abv.bg
Постъпил в УАСГ 2006

Образование

Национална художествена академия – София, спец."Скулптура" - Магистър