Начало / Преподаватели / Преподавателски състав /

гл.ас. д-р инж. Николай Керенчев

Факултет по транспортно строителство, Геотехника

гл.ас. д-р инж. Николай Керенчев
Кабинет Р 306-a
Приемно време

e-mail;

след 10.09.2019

Телефон 9635245/528 - не работи, справка телефонна централа УАСГ
E-mail kerenchev@hotmail.com

Лекционни курсове

 "Строителна скална механика", специалност Транспортно строителство

"Строителство на метрополитен по открит способ" специалност Транспортно строителство -магистратура

Образование

1999-2004 ПГЕЕ - Пловдив

2004-2010 УАСГ, Транспортно строителство - немскоез.

2004-2011 TU Wien, Bauingenieurwesen

Езици

немски, английски

Научни интереси

Динамика на строителни почви; Геотехническо моделиране. Геотермална енергия; Лабораторни методи в геотехниката; (Erdwärmenutzung - Institut für Geotechnik, TU Wien, Bodendynamik, RUB)

Членство

БДЗМГИ, ISSMGE;

Участие в научно-изследователски проекти

Изследване на специфични статични и динамични параметри на строителните почви - УАСГ

Методи за обратен анализ, оптимизация и чувствителност на параметрите, описващи деформационното поведение на свързани почви - УАСГ

Erdwärmenutzung - Institut für Geotechnik, TU Wien, 2011

Научни и академични длъжности

2011-2016 асистент кат. Геотехника (ФТС на УАСГ)

2016 - д-р по научна специалност "Земна основа, фундиране  и подземно строителство";

2016 до сега - главен асистент кат. Геотехника (ФТС на УАСГ).

Ключови думи за научно-изследователска дейност

Специални фундаментни конструкции; Устойчивост на откоси; Small strain stiffness; Erdwärme.

Други длъжности и дейности

Пом. техн. р-л - Мостросй, Пътища Пловдив; Инж. поддръжка, кат. Геотехника, УАСГ; Строителен инженер, БАН.

Учебни материали

Курсови задачи и задания

Правила за заверка


Информация
Лекцията по ССМ, 19.04.2018
Информация и местоположение за провеждане на лекцията