Начало / Преподаватели / Преподавателски състав /

ас. арх. Милена Гочева

Строителен факултет, Автоматизация на инженерния труд

ас. арх. Милена Гочева
Кабинет 304 (Б4)
Приемно време

понеделник и четвъртък: 10:00 - 12:00

Monday and Thursday: 10:00 - 12:00

Телефон 9635245/308
E-mail gotchev@tu-sofia.bg
Постъпил в УАСГ 2010

Лекционни курсове

Програмиране и използване на изчислителни системи - на български и на английски език

Автоматизация на инженерния труд - на български и на английски език

Образование

Магистър по архитектура

Езици

английски, френски, италиански, руски

Учебни материали