Начало / Преподаватели / Преподавателски състав /

доц. Тодор Груев

Архитектурен факултет, Рисуване и моделиране - Преподавател (пенсиониран)

доц. Тодор Груев
Кабинет А1101
Телефон 9635245/398
E-mail paint_far@uacg.bg