Начало / Преподаватели / Преподавателски състав /

доц. д-р Яким Дейков

Архитектурен факултет, Рисуване и моделиране

доц. д-р Яким Дейков
Кабинет А1103
Телефон 9635245/296
E-mail ydeykov_far@uacg.bg