Начало / Преподаватели / Преподавателски състав

Преподавателски състав

Тук можете да намерите списък на преподавателите в Университета. Подредени са по азбучен ред, по фамилно име.

доц. д-р инж. Емад Абдулахад
Преподавател

доц. д-р арх. Анна Аврамова
Преподавател (пенсиониран)

доц. д-р инж. Борислав Александров
Преподавател

инж. Гюлназ Алиманова
Докторант

проф. д-р инж. Димитър Аличков
Ръководител катедра

гл.ас. д-р физ. Анна Амова-Костова
Преподавател

гл.ас. д-р инж. Никола Ангелов
Преподавател

доц. д-р инж. Антонио Ангелов
Преподавател

гл.ас. д-р инж. Ирина Ангелова
Преподавател

доц. д-р инж. Методи Андреев
Преподавател

доц. арх. Димитър Андрейчин
Преподавател (пенсиониран)

гл.ас. д-р инж. Румяна Анева
Преподавател

ас. инж. Гергана Антова
Преподавател

доц. д-р физ. Ангел Апостолов
Преподавател

гл.ас. д-р инж. Албена Апостолова
Преподавател

ас. арх. Михаил Арнаудов
Преподавател

проф. д.н. инж. Румен Арсов
Преподавател (пенсиониран)

гл.ас. д-р арх. Стефан Аспарухов
Преподавател

ст.пр. д-р Камелия Атанасова
Преподавател

гл.ас. д-р инж. Цветелина Атанасова-Евденова
Преподавател

ст.пр. Мис Ахмедова
Преподавател