Начало / Преподаватели / Преподавателски състав

Преподавателски състав

Тук можете да намерите списък на преподавателите в Университета. Подредени са по азбучен ред, по фамилно име.

проф. д-р инж. Ханс Йодл
Доктор хонорис кауза

ас. Мила Йолова
Преподавател

гл.ас. д-р арх. Емил Йорданов
Преподавател

гл.ас. д-р инж. Васил Йорданов
Преподавател

ас. инж. Камелия Йорданова
Преподавател

доц. д-р Диана Йорданова
Ръководител катедра

ас. арх. Нора Йорданова
Преподавател

доц. д-р инж. Стефан Йотов
Преподавател