Начало / Преподаватели / Преподавателски състав

Преподавателски състав

Тук можете да намерите списък на преподавателите в Университета. Подредени са по азбучен ред, по фамилно име.

проф. д.н. арх. Бойко Кадинов
Ръководител катедра

проф. д-р инж. Богдан Казаков
Преподавател (пенсиониран)

проф. д-р инж. Петър Калинков
Преподавател (пенсиониран)

гл.ас. д-р арх. Димитър Калоянов
Преподавател

проф. д-р инж. Иван Калчев
Преподавател (пенсиониран)

ас. инж. Калин Калчев
Преподавател

гл.ас. д-р инж. Иванка Каменова
Преподавател

доц. д-р арх. Йорданка Кандулкова
Ръководител катедра

ас. инж. Арсени Каранов
Преподавател

гл.ас. д-р инж. Крумка Касапова
Преподавател

гл.ас. д-р инж. Силвия Кацарска-Филипова
Преподавател

гл.ас. д-р арх. Васил Кашукеев
Преподавател

доц. д-р инж. Ирина Керелезова-Кожухарова
Преподавател

ст.пр. Димана Керемидчиева
Преподавател

гл.ас. д-р инж. Николай Керенчев
Преподавател

гл.ас. инж. Стефан Кинарев
Преподавател (пенсиониран)

гл.ас. д-р инж. Димитрина Киндова-Петрова
Преподавател

гл.ас. д-р инж. Силвия Кирилова
Преподавател

проф. д-р инж. Борислав Киров
Преподавател (бивш)

арх. Блага Кирова
Докторант

проф. д-р инж. Димитър Кисляков
Преподавател

ас. арх. Сава Кисляков
Преподавател

доц. Денко Колев
Преподавател

ст.пр. Борислав Колев
Преподавател

гл.ас. д-р инж. Мариана Колева
Преподавател

доц. д-р арх. Виолета Комитова
Преподавател

проф. д-р Милан Конечни
Доктор хонорис кауза

проф. д-р мат. Михаил Константинов
Хоноруван преподавател

доц. д-р инж. Костадин Костадинов
Преподавател (пенсиониран)

доц. д-р инж. Тодор Костадинов
Ръководител катедра

гл.ас. д-р арх. Даниела Костадинова
Преподавател

проф. д-р инж. Владимир Костов
Ръководител катедра

ас. инж. Петър Костов
Преподавател

доц. д-р инж. Ирина Костова
Декан

гл.ас. д-р арх. Тихомира Костова
Преподавател

ст.пр. Лъчезар Коцев
Директор на център

проф. д-р инж. Хелмут Кройс
Доктор хонорис кауза

арх. Мирослав Кръстев
Докторант

доц. д-р инж. Красимир Кукурин
Преподавател

гл.ас. д-р инж. Владимир Кукурин
Преподавател

доц. д-р инж. Иван Кунчев
Зам.-декан по учебната дейност

гл.ас. д-р Панчо Куртев
Преподавател

доц. д-р инж. Михаела Кутева - Генчева
Преподавател

доц. д-р арх. Гичка Кутова - Каменова
Зам.-декан по научна и международна дейност

гл.ас. д-р инж. Кина Куцарова
Преподавател

гл.ас. д-р арх. Емилия Кълева
Преподавател

ас. арх. Теодора Къналиева
Преподавател

гл.ас. д-р инж. Яна Кънчева
Преподавател

проф. д-р инж. Васил Кърджиев
Преподавател

доц. д-р арх. Ясен Кьосев
Преподавател

арх. Полина Кьосева
Докторант

доц. д-р арх. Райна Кюприбашиева
Преподавател