Начало / Преподаватели / Преподавателски състав

Преподавателски състав

Тук можете да намерите списък на преподавателите в Университета. Подредени са по азбучен ред, по фамилно име.

гл.ас. д-р Боян Лазов
Преподавател

доц. д-р инж. Цветана Лалова
Хоноруван преподавател

гл.ас. д-р инж. Татяна Ламбева
Преподавател

гл.ас. инж. Исак Леви
Преподавател (пенсиониран)

проф. д-р инж. Милчо Лепоев
Преподавател

доц. д-р инж. Йовка Лечева
Хоноруван преподавател

ас. арх. Йордан Ликов
Преподавател

проф. д-р инж. Светлана Лилкова-Маркова
Ръководител катедра

доц. д-р инж. Георги Линков
Преподавател (пенсиониран)

проф. д-р инж. Кристиан Липолд
Доктор хонорис кауза

проф. д-р инж. Николай Лисев
Ръководител катедра

проф. д-р инж. Йохан Лицка
Доктор хонорис кауза

арх. Милена Лозанова
Докторант

доц. д-р инж. Димитър Лолов
Преподавател

проф. арх. Джузепе Лонги
Доктор хонорис кауза

гл.ас. д-р арх. Екатерина Любенова
Преподавател