Начало / Преподаватели / Преподавателски състав

Преподавателски състав

Тук можете да намерите списък на преподавателите в Университета. Подредени са по азбучен ред, по фамилно име.

доц. д-р инж. Мария Маврова-Гиргинова
Преподавател

арх. Златка Маджарова
Докторант

гл.ас. д-р арх. Ангел Мазников
Преподавател

инж. Росица Македонска
Докторант

проф. д-р инж. Пламен Малджански
Преподавател

доц. д-р арх. Елена Малджиева - Пенева
Преподавател (пенсиониран)

гл.ас. инж. Красимир Мангъров
Хоноруван преподавател

ст.пр. Анна Манова
Преподавател

проф. д-р инж. Жулиета Манчева
Преподавател

проф. д-р инж. Мариана Мараджиева
Преподавател (починал)

проф. д-р инж. Борислав Маринов
Преподавател

гл.ас. д-р инж. Георги Маринов
Преподавател

гл.ас. д-р инж. Силвия Маринова
Преподавател

доц. д-р адв. Бисерка Маринова
Преподавател

доц. д-р Анета Маричова
Преподавател

проф. д-р инж. Иван Марков
Ректор

гл.ас. д-р инж. Илиян Марков
Преподавател

гл.ас. д-р инж. Димитър Мартинов
Преподавател

ст.пр. Невена Мартинска
Преподавател

доц. д-р инж. Иван Марчоков
Преподавател (пенсиониран)

гл.ас. д-р инж. Михаил А. Матеев
Преподавател

инж. Емин Махмуд
Докторант

доц. д-р арх. Милена Металкова-Маркова
Преподавател

доц. д-р инж. Кристина Микренска-Чернева
Ръководител катедра

доц. д-р инж. Румен Миланов
Преподавател

гл.ас. д-р инж. Мариела Милачкова
Преподавател

гл.ас. д-р инж. Николай Милев
Преподавател

доц. д-р инж. Стоил Милков
Преподавател (пенсиониран)

арх. Дарена Милкова
Докторант

д-р Алексей Миллер
Доктор хонорис кауза

доц. д-р арх. Никола Миронски
Преподавател

проф. д-р арх. Младен Мирянов
Преподавател (пенсиониран)

ас. д-р инж. Димитър Миташев
Преподавател

ас. арх. Боян Митов
Преподавател

ас. инж. Георги Митрев
Преподавател

гл.ас. физ. Николай Михайлов
Преподавател (пенсиониран)

ст.пр. Людмил Михайлов
Преподавател (пенсиониран)

гл.ас. д-р арх. Пламен Михайлов
Преподавател

проф. д-р инж. Николай Михайлов (Доктор на икономическите науки)
Ръководител катедра

доц. д-р мат. Екатерина Михайлова
Зам.-декан по научна и международна дейност

проф. д-р инж. Лена Михова
Преподавател

ст.пр. Соти Мицова
Преподавател

проф. д-р инж. Гергана С. Моллова
Преподавател (починал)

проф. д-р инж. Маргарита Мондешка
Ръководител катедра

проф. инж. Рудолф Моргенщерн
Доктор хонорис кауза

доц. д-р инж. Милена Мотева
Преподавател

ас. арх. Станко Мусов
Преподавател

гл.ас. д-р Ирина Мутафчийска
Преподавател