Начало / Преподаватели / Преподавателски състав

Преподавателски състав

Тук можете да намерите списък на преподавателите в Университета. Подредени са по азбучен ред, по фамилно име.

проф. д-р инж. Димитър Назърски
Преподавател (пенсиониран)

гл.ас. д-р инж. Николай Найденов
Преподавател

доц. Генчо Накев
Преподавател

арх. Юсуф Налбант
Докторант

проф. д-р арх. Пламен Нанов
Преподавател

доц. д-р арх. Милена Нанова
Преподавател

гл.ас. д-р арх. Иво Недялков
Преподавател

гл.ас. д-р арх. Данаил Недялков
Преподавател

доц. д-р арх. Александрина Ненкова
Преподавател

инж. Константин Ненов
Докторант

проф. д-р арх. Минчо Ненчев
Преподавател

гл.ас. д-р инж. Христиан Нешев
Преподавател

проф. д.н. арх. Иван Никифоров
Преподавател (пенсиониран)

гл.ас. д-р арх. Мила Никифорова
Преподавател

арх. Димитър Ников
Докторант

ас. д-р Таня Никова
Преподавател

ас. арх. Николай Николаев
Преподавател

гл.ас. арх. Ивайло Николов
Преподавател (пенсиониран)

доц. д-р инж. Атанас Николов
Преподавател (пенсиониран)

доц. д-р инж. Петър Николов
Преподавател

ас. инж. Костадин Николов
Преподавател

ас. арх. Георги Николов
Преподавател

д-р инж. Александър Николов
Хоноруван преподавател

ас. инж. Радослав Николов
Преподавател

инж. Васил Николов
Докторант

доц. д-р инж. Борислава Николова
Преподавател

ас. арх. Илко Николчев
Преподавател

проф. д.н. инж. Могенс Нилсен
Доктор хонорис кауза

проф. д-р инж. Дарина Нитова
Зам.-декан по научна и международна дейност