Начало / Преподаватели / Преподавателски състав

Преподавателски състав

Тук можете да намерите списък на преподавателите в Университета. Подредени са по азбучен ред, по фамилно име.

доц. д-р инж. Пaвeл Г. Пaвлoв
Преподавател

доц. д-р инж. Иван Павлов
Преподавател (пенсиониран)

проф. д-р инж. Петър Павлов
Директор на център

доц. д-р инж. Люба Павлова
Преподавател (пенсиониран)

проф. д-р инж. Спас Памукчиев
Преподавател (пенсиониран)

ст.пр. Мария Памукчиева
Преподавател

доц. д-р арх. Велина Панджарова
Преподавател

инж. Мария Пантушева
Докторант

инж. Стоян Паталов
Докторант

инж. Димитър Пашов
Докторант

доц. д-р физ. Звезделин Пейков
Ръководител катедра

ас. арх. Теодора Пейкова
Преподавател

доц. д-р мат. Галина Пелова
Преподавател (бивш)

проф. д-р инж. Пеньо Пенев
Преподавател (пенсиониран)

проф. д-р инж. Петър Пенев
Преподавател

проф. д-р инж. Елена Пенева-Златкова
Декан

гл.ас. д-р инж. Чавдар Пенелов
Преподавател

ас. арх. Ивайло Петков
Преподавател

ст.пр. Десислава Петкова
Директор на център

гл.ас. д-р инж. Силвия Петкова
Преподавател

проф. д-р инж. Богомил Петров
Ръководител катедра

проф. д-р инж. Красимир Петров
Преподавател

гл.ас. д-р инж. Боян Петров
Преподавател

доц. д-р Ивайло Петров
Преподавател

доц. д-р арх. Марта Петрова
Хоноруван преподавател

доц. д-р инж. Любка Петрова
Преподавател (пенсиониран)

доц. д-р инж. Росица Петрова
Преподавател

ст.пр. Даниела Петрова
Преподавател

доц. д-р инж. Мартина Печинова
Преподавател

ас. арх. Радина Писарска
Преподавател

проф. д-р арх. Асен Писарски
Декан

гл.ас. д-р инж. Владимир Попов
Преподавател

гл.ас. д-р инж. Ванина Попова
Преподавател

ас. арх. Мила Попова-Лазова
Преподавател

проф. Иван Праматаров
Преподавател (пенсиониран)

арх. Весела Проданова
Докторант

ас. мат. Ирена Първанова
Преподавател

доц. д-р инж. Соня Първанова-Йончева
Зам.-декан по учебната дейност