Начало / Преподаватели / Преподавателски състав

Преподавателски състав

Тук можете да намерите списък на преподавателите в Университета. Подредени са по азбучен ред, по фамилно име.

проф. д-р арх. Йордан Радев
Преподавател (пенсиониран)

гл.ас. д-р инж. Ивайло Радев
Преподавател

гл.ас. д-р Владимир Раденков
Преподавател

доц. д-р инж. Калин Радлов
Ръководител катедра

гл.ас. д-р инж. Виден Радованов
Преподавател

гл.ас. д-р инж. Георги Радославов
Преподавател

гл.ас. д-р мат. Венцислав Радулов
Преподавател

гл.ас. д-р инж. Станислав Райков
Преподавател

проф. д-р инж. Николай Рангелов
Зам.-декан по научна и международна дейност

проф. д-р инж. Рангел Рангелов
Преподавател (починал)

проф. д-р инж. Фантина Рангелова
Декан

гл.ас. д-р арх. Евгени Рафаилов
Преподавател

проф. д-р инж. Ирина Рибарова
Преподавател

проф. д-р инж. Виктор Ризов
Преподавател

проф. д-р инж. Ралф Рооз
Доктор хонорис кауза

доц. д-р инж. Иван Ростовски
Преподавател

ст.пр. д-р Мариана Рохлева
Преподавател