Начало / Преподаватели / Преподавателски състав

Преподавателски състав

Тук можете да намерите списък на преподавателите в Университета. Подредени са по азбучен ред, по фамилно име.

проф. Виктор Петрович Савиних
Доктор хонорис кауза

доц. д-р арх. Панайот Савов
Преподавател

доц. д-р мат. Владимир Самодивкин
Преподавател (пенсиониран)

проф. д-р инж. Иван Секулов
Доктор хонорис кауза

доц. д-р арх. Екатерина Сентова
Преподавател

проф. д-р Майкъл Сидерис
Доктор хонорис кауза

доц. д-р арх. Цветан Симеонов
Преподавател

гл.ас. д-р арх. Виргиния Симеонова
Преподавател

ас. арх. Стела Скрижовска-Колева
Преподавател

гл.ас. д-р арх. Анета Славова
Преподавател (бивш)

арх. Марина Славова
Докторант

инж. Галина Соколова
Докторант

гл.ас. д-р арх. Петя Сотирова
Преподавател

д-р инж. Стефан Софиянски
Доктор хонорис кауза

доц. д-р инж. Асен Стакев
Преподавател (пенсиониран)

проф. д-р арх. Георги Станишев
Хоноруван преподавател

проф. Валентин Старчев
Преподавател (пенсиониран)

проф. д-р инж. Петър Стефанов
Хоноруван преподавател

доц. д-р Симеон Стефанов
Преподавател

ас. мат. Станислав Стефанов
Преподавател

ас. инж. Ани Стефанова
Преподавател

доц. д-р мат. Диана Стоева
Преподавател (бивш)

доц. д-р мат. Станислава Стоилова
Преподавател

ас. инж. Виктория Стоилова
Преподавател

ст.пр. Мирослав Стоичков
Преподавател

ст.пр. Весела Стойчева
Преподавател

ст.пр. Маргарита Стоянова
Преподавател

ас. инж. Велина Стоянова
Преподавател

гл.ас. д-р инж. Ирена Сулай
Преподавател