Начало / Преподаватели / Преподавателски състав

Преподавателски състав

Тук можете да намерите списък на преподавателите в Университета. Подредени са по азбучен ред, по фамилно име.

доц. д-р инж. Вътю Танев
Преподавател

ст.пр. Бистра Танева
Преподавател (пенсиониран)

гл.ас. д-р арх. Младен Танов
Преподавател

ас. инж. Георги Танчев
Преподавател

доц. д-р инж. Александър Таушанов
Преподавател

проф. д-р мат. Ганчо Тачев
Преподавател

гл.ас. д-р инж. Сава Тачев
Преподавател

доц. д-р инж. Виктор Ташев
Ръководител катедра

доц. д-р арх. Милена Ташева - Петрова
Преподавател

инж. Венцислав Тепелиев
Докторант

проф. д.н. арх. Жеко Тилев
Преподавател (пенсиониран)

гл.ас. д-р физ. Васил Тинчев
Преподавател

проф. д-р арх. Калин Тихолов
Ръководител катедра

ас. арх. Калина Тихолова
Преподавател

гл.ас. арх. Димитър Тодоров
Преподавател (пенсиониран)

проф. д-р инж. Георги К. Тодоров
Преподавател (пенсиониран)

доц. д-р инж. Мирослав Тодоров
Преподавател

проф. д-р инж. Стойо Тодоров
Зам.-ректор по евроинтеграция и международно сътрудничество

проф. д-р Владимир Тодоров
Декан

проф. д-р Тодор П. Тодоров
Хоноруван преподавател

инж. Теодор Тодоров
Докторант

гл.ас. д-р Илия Тодоров
Преподавател

гл.ас. д-р инж. Петър Тодоров
Преподавател

доц. д-р инж. Росица Тодорова
Преподавател (пенсиониран)

доц. д-р инж. Ягода Тодорова
Преподавател

арх. Милчо Томов
Докторант

доц. д-р инж. Димитър Тонков
Преподавател

доц. д-р икон. Тончо Тончев
Преподавател

проф. д-р инж. Костадин Топуров
Преподавател (пенсиониран)

гл.ас. д-р инж. Иванка Топурова - Тодорова
Преподавател

проф. д-р инж. Юлиан Тотев
Преподавател

проф. д-р инж. Йордан Тотев
Преподавател (пенсиониран)

доц. д-р инж. Андрей Тоцев
Преподавател

проф. д-р инж. Димитър Тошев
Преподавател (пенсиониран)

доц. д-р инж. Александър Трайков
Преподавател

проф. д-р инж. Марина Трайкова
Преподавател

проф. д-р инж. Иван Трифонов
Преподавател (пенсиониран)

проф. д-р арх. Веселина Троева
Преподавател (пенсиониран)

ас. инж. Любен Туцов
Преподавател

доц. арх. Йордан Търсанков
Преподавател (пенсиониран)