Начало / Преподаватели / Преподавателски състав

Преподавателски състав

Тук можете да намерите списък на преподавателите в Университета. Подредени са по азбучен ред, по фамилно име.

проф. д-р инж. Иво Байчев
Преподавател (пенсиониран)

ст.пр. Калина Байчева
Преподавател

гл.ас. д-р арх. Вихрен Бакърджиев
Преподавател

проф. д-р инж. Теменужка Бандрова
Преподавател

доц. д-р инж. Нели Банишка
Преподавател

доц. д-р инж. Бано Банов
Преподавател (пенсиониран)

проф. д-р инж. Тодор Бараков
Преподавател (пенсиониран)

доц. д-р инж. Николета Баракова
Преподавател

д-р инж. Карл-Хайнц Бауер
Доктор хонорис кауза

проф. д-р инж. Борислав Белев
Директор на център

гл.ас. д-р инж. Катя Белева
Преподавател

ас. Мила Белобрадова
Преподавател

проф. д-р арх. Лино Бианко
Хоноруван преподавател

доц. д-р инж. Дилян Благов
Преподавател

гл.ас. д-р инж. Цветан Благоев
Преподавател

ас. инж. Мартина Благоева
Преподавател

ас. арх. Иван Бобев
Преподавател

гл.ас. д-р инж. Евгения Богданова
Преподавател

доц. д-р инж.геол. Ася Божинова-Хаапанен
Преподавател

доц. д-р инж. Венци Божков
Преподавател

ст.пр. Маргарита Бозова
Преподавател (пенсиониран)

ас. арх. Милена Бойчева-Петърчева
Преподавател

проф. д-р инж. Здравко Бонев
Преподавател (пенсиониран)

доц. д-р мат. Юлияна Бонева
Ръководител катедра

проф. икон. Клаудио Бори
Доктор хонорис кауза

гл.ас. д-р инж. Боян Борисов
Преподавател

арх. Марио Бота
Доктор хонорис кауза

доц. д-р инж. Димитър Бошнаков
Ръководител направление

гл.ас. д-р инж. Красимир Бошнаков
Преподавател

доц. д-р инж. Деляна Бояджиева
Преподавател

инж. Райна Бояджиева-Маринова
Докторант

доц. д-р арх. Георги Бояров
Преподавател

проф. д-р инж. Хайнц Брандл
Доктор хонорис кауза

инж. Бранимир Братоев
Докторант

доц. д-р мат. Данаил Брезов
Преподавател

гл.ас. д-р Ангел Буров
Преподавател

ст.пр. Георги Бързаков
Преподавател (пенсиониран)