Начало / Преподаватели / Преподавателски състав

Преподавателски състав

Тук можете да намерите списък на преподавателите в Университета. Подредени са по азбучен ред, по фамилно име.

ас. д-р инж. Добромир Филипов
Преподавател

доц. д-р инж. Весела Филипова
Преподавател

доц. д-р инж. Петър Филков
Зам.-декан по научна и международна дейност

проф. д-р инж. Вернер Фойгт
Доктор хонорис кауза