Начало / Преподаватели / Преподавателски състав

Преподавателски състав

Тук можете да намерите списък на преподавателите в Университета. Подредени са по азбучен ред, по фамилно име.

доц. д-р инж. Румяна Хаджиева-Захариева
Преподавател

гл.ас. д-р инж. Ирена Хаджиянева
Преподавател

проф. Христо Харалампиев
Преподавател

арх. Христо Харлов
Докторант

ст.пр. Добромира Хичева
Преподавател

доц. д-р инж. Петър Христов
Преподавател

гл.ас. д-р арх. Йордан Христов
Преподавател

арх. Илия Христов
Докторант

гл.ас. д-р арх. Игор Христов
Преподавател

арх. Константина Христова
Докторант

доц. д-р инж. Лъчезар Хрисчев
Преподавател