Начало / Преподаватели / Преподавателски състав

Преподавателски състав

Тук можете да намерите списък на преподавателите в Университета. Подредени са по азбучен ред, по фамилно име.

доц. д-р инж. Димитър С. Цанев
Преподавател (пенсиониран)

проф. д-р инж. Михаил Цанков
Преподавател (пенсиониран)

доц. д-р инж. Борис Цанков
Зам.-ректор по развитие и информационни технологии

гл.ас. д-р инж. Емил Цанов
Преподавател

доц. д-р инж. Юри Цановски
Преподавател

гл.ас. арх. Калин Цачев
Преподавател (пенсиониран)

проф. д-р инж. Стефан Цачев
Преподавател (пенсиониран)

доц. д-р Камен Цветков
Преподавател

доц. д-р Александър Цветков
Преподавател

доц. д-р арх. Мариана Цветкова
Преподавател

ас. инж. Траяна Цветкова
Преподавател

гл.ас. д-р инж. Йолина Ценкова
Преподавател

доц. д-р арх. Тодор Цигов
Преподавател

ас. арх. Цветан Цинзев
Преподавател

доц. д-р инж. Стефан Цонев
Преподавател (пенсиониран)

проф. д-р инж. Гюнтер Цумпе
Доктор хонорис кауза