Начало / Преподаватели / Преподавателски състав

Преподавателски състав

Тук можете да намерите списък на преподавателите в Университета. Подредени са по азбучен ред, по фамилно име.

Силвия Чакърова
Докторант

гл.ас. д-р арх. Владимир Чангулев
Преподавател

гл.ас. д-р инж. Таня Чардакова- Нацкова
Преподавател

проф. д-р инж. Пламен Чобанов
Преподавател

гл.ас. д-р инж. Тоньо Чолаков
Преподавател

ст.пр. Юлия Чубурова
Преподавател

гл.ас. д-р инж. Спас Чуканов
Преподавател (пенсиониран)