Начало / Преподаватели / Преподавателски състав

Преподавателски състав

Тук можете да намерите списък на преподавателите в Университета. Подредени са по азбучен ред, по фамилно име.

гл.ас. д-р Стоян Шаламанов
Преподавател

проф. д-р инж. Харолд Шу
Доктор хонорис кауза

ас. инж. Петър Шушулов
Преподавател