Начало / Преподаватели / Преподавателски състав

Преподавателски състав

Тук можете да намерите списък на преподавателите в Университета. Подредени са по азбучен ред, по фамилно име.

доц. д-р инж. Владимир Яков
Преподавател

проф. д-р инж. Божидар Янев
Доктор хонорис кауза

доц. д-р инж. Радка Янева
Преподавател (пенсиониран)

доц. д-р инж. Владимир Янчев
Преподавател

гл.ас. д-р инж. Надежда Ярловска
Преподавател