Начало / Преподаватели / Преподавателски състав

Преподавателски състав

Тук можете да намерите списък на преподавателите в Университета. Подредени са по азбучен ред, по фамилно име.

доц. д-р арх. Орлин Давчев
Зам.-декан по учебната дейност

проф. д-р инж. Димитър Даков
Преподавател (пенсиониран)

ас. арх. Дамян Дамов
Преподавател

доц. д-р инж. Боян Дамянов
Преподавател (пенсиониран)

ас. Антон Данаилов
Преподавател

проф. д-р арх. Иван Данов
Ръководител катедра

инж. Цочо Данчев
Докторант

гл.ас. д-р арх. Георги Даскалов
Преподавател

доц. д-р инж. Кръстю Даскалов
Преподавател (пенсиониран)

доц. д-р инж. Ангелина Даскалова
Преподавател (бивш)

гл.ас. д-р арх. Цветелина Даскалова-Иванова
Преподавател

доц. д-р Яким Дейков
Преподавател

ст.пр. Цветана Делибалтова-Толева
Преподавател

д-р инж. Красимир Делов
Хоноруван преподавател

проф. Петер ван ден Брок
Доктор хонорис кауза

проф. д-р инж. Добрин Денев
Преподавател (пенсиониран)

доц. д-р инж. Златка Денчева
Преподавател (пенсиониран)

гл.ас. инж. Митко Дечев
Преподавател (пенсиониран)

доц. д-р инж. Христо Дечев
Преподавател

ас. инж. Иван Деянов
Преподавател

ст.пр. Меглена Джакова
Преподавател

доц. д-р физ. Светлана Джамбова
Преподавател

гл.ас. д-р инж. Северина Джорова-Маринова
Преподавател

проф. д-р арх. Стефчо Димитров
Преподавател (пенсиониран)

доц. арх. Людмил Димитров
Хоноруван преподавател

проф. д-р инж. Димитър Димитров
Преподавател

проф. д-р инж. Ганчо Димитров
Преподавател (пенсиониран)

доц. д-р мат. Иван Димитров
Преподавател

доц. д-р Коста Димитров
Преподавател (пенсиониран)

доц. д-р арх. Елена Димитрова
Преподавател (пенсиониран)

доц. д-р инж.хим. Соня Димитрова
Преподавател

инж. Стефка Димитрова
Докторант

проф. д-р инж. Димитър Димов
Преподавател (пенсиониран)

доц. д-р инж. Галина Димова
Преподавател

доц. д-р арх. Евгения Димова - Александрова
Преподавател

доц. д-р инж. Добромир Динев
Директор на център

доц. д-р инж. Диньо Динев
Преподавател (пенсиониран)

доц. д-р инж. Руска Динкова
Преподавател (пенсиониран)

доц. д-р инж. Иван Дойков
Преподавател

гл.ас. д-р инж. Албена Дойчева
Преподавател

доц. арх. Веселин Дончев
Преподавател (пенсиониран)

доц. д-р инж. Чавдар Дончев
Преподавател (пенсиониран)

проф. д-р мат. Цанко Дончев
Преподавател

ас. инж. Марин Дончев
Преподавател

гл.ас. д-р инж. Станислав Доспевски
Преподавател

доц. д-р инж. Драган Драганов
Преподавател (пенсиониран)

проф. д-р инж. Хелмут Дробир
Доктор хонорис кауза

проф. д-р инж. Енчо Дулевски
Преподавател (пенсиониран)