Начало / Преподаватели / Преподавателски състав

Преподавателски състав

Тук можете да намерите списък на преподавателите в Университета. Подредени са по азбучен ред, по фамилно име.

доц. д-р инж. Ангел Захариев
Преподавател

доц. д-р инж. Весела Захариева
Зам.-декан по учебната дейност

проф. д-р инж. Борянка Захариева-Георгиева
Ръководител катедра

доц. д-р инж. Любомир Здравков
Преподавател

доц. д-р инж. Нели Здравчева
Преподавател

проф. д-р инж. Клаус-Фридрих Зибер
Доктор хонорис кауза

гл.ас. д-р Митко Златанов
Преподавател

гл.ас. д-р арх. Венета Златинова
Преподавател