Начало / Преподаватели / Преподавателски състав

Преподавателски състав

Тук можете да намерите списък на преподавателите в Университета. Подредени са по азбучен ред, по фамилно име.

проф. д-р арх. Валери Иванов
Зам.-ректор по научна и приложна дейност

доц. д-р инж.геол. Ивайло Иванов
Зам.-декан по учебната дейност

проф. д-р Иван Иванов
Преподавател (пенсиониран)

гл.ас. д-р Орлин Иванов
Преподавател

доц. д-р инж. Георги Иванов
Преподавател

гл.ас. д-р инж. Стоян Иванов
Преподавател

ас. инж. Георги Иванов
Преподавател

ас. арх. Анастас Иванов
Преподавател

доц. д-р арх. Стоянка М. Иванова
Ръководител катедра

доц. д-р инж. Евелина Иванова
Преподавател

ст.пр. Анета Иванова
Преподавател (пенсиониран)

ст.пр. Мария Иванова
Преподавател

гл.ас. д-р инж. Милена Иванова
Преподавател

гл.ас. д-р арх. Елица Иванова
Преподавател

ас. инж. Наталия Иванова
Преподавател

ас. арх. Галина Иванова
Преподавател

проф. д-р инж. Илия Иванчев
Преподавател (пенсиониран)

гл.ас. д-р инж. Иван Иванчев
Преподавател

доц. Владимир Игнатов
Ръководител катедра

гл.ас. д-р инж. Таня Игнева-Данова
Преподавател

гл.ас. д-р инж. Емилия Илиева
Преподавател

ас. инж. Тамара Илиева-Цветкова
Преподавател

проф. д-р инж. Георги Илов
Преподавател (пенсиониран)

проф. арх. Ричард Ингланд
Доктор хонорис кауза

ас. инж. Борислав Инджов
Преподавател

доц. д-р Катя Исса
Преподавател