Начало / Преподаватели / Администрация /

проф. д-р инж. Петър Павлов

Център за електронно и следдипломно обучение - Директор на център

Хидротехнически факултет, Техническа механика

Национален център по сеизмично инженерство - Координатор

проф. д-р инж. Петър Павлов
Кабинет Б1031, Б113
Приемно време

Вторник_12.00 - 13.00 ч. Четвъртък_12.00 - 13.00 ч.

Лаборатория Б113.

Телефон 9635245/551, 468 ; 0888-751313
E-mail pdp_mech_fhe@uacg.bg
Уебсайт www.dlab-uacg-bg.eu
Семейно положение женен

Лекционни курсове

 • Теоретична механика - 1 част.
 • Теоретична механика - 2 част.
 • Динамично моделиране с Matlab&Simulink (свободно избираема дисциплина за студентите от СФ, ФТС и ХТФ).
 • Matlab&Simulink за инженери (курс към Център за електронно и следдипломно обучение, УАСГ).

 

Образование

 • 1986 г. ВИАС –(УАСГ) - висше - магистър-инженер по Промишлено и гражданско строителство, профил конструкции.
 • 1987 г. ВМЕИ "Ленин" (ТУ) - блок Б - инженер-специалист по Приложна математика.
 • 1999 г. ВВТУ "Т. Каблешков" (ВТУ) - доктор по н.с. 02-15-08 "Динамика, якост и надеждност на машините, уредите, апаратите и системите".

Езици

 • английски  - ниво Б
 • немски        - ниво А
 • руски           - ниво Б

Научни интереси

 • Компютърна механика;
 • Експериментална динамика.

 

Научна дейност

 • Ръководител на Лаборатория за числено и експериментално динамично моделиране (ЛЧЕДМ) - катедра "Техническа механика", ХТФ, УАСГ - www.dlab-uacg-bg.eu .
 • Ръководител на редовен докторант инж. Даниел Евлогиев с докторантура на тема "Дискретно моделиране на непрекъснати системи - числено и експериментално съответствие".

Научни и академични длъжности

 • Член на Ректорски съвет,  УАСГ.
 • Член на Факултетен съвет, ХТФ.

 

Други длъжности и дейности

 • Директор на Център за електронно и следдипломно обучение, УАСГ.
 • Ръководител на Екип за подготовка на проектно предложения "Изграждане и развитие на Център за компетентност по Сеизмично инженерство" по програма НОИР, процедура "Изграждане и развитие на центнрове за компетентност".

 

Книги

КонспектиExam_var_1_dyn_p2
Petar Pavlov

Exam_var_1_dyn_p3
Petar Pavlov

Exam_var_2_dyn_p1
Petar Pavlov

Exam_var_2_dyn_p2
Petar Pavlov

Exam_var_3_dyn_p1
Petar Pavlov

Exam_var_3_dyn_p2
Petar Pavlov

Exam_13_01_10_solprob_p1
Zornica Kostadinova SSS-2-3 gr.

Exam_13_01_10_solprob_p2
Zornica Kostadinova SSS-2-3 gr.

Exam_13_01_10_solprob_p3
Zornica Kostadinova SSS-2-3 gr.

Exam_13_01_10_solprob_p4
Zornica Kostadinova SSS-2-3 gr.

Учебни материали