Начало / Преподаватели / Администрация /

инж. Николай Попов

Факултет по транспортно строителство, Геотехника - Инженер поддръжка

инж. Николай Попов
Кабинет Р104
Телефон 9635245/245
E-mail popov_fte@uacg.bg