Начало / Преподаватели / Администрация /

Снежана Котовска

Факултет по транспортно строителство, Геотехника - Секретар на катедра

Снежана Котовска
Кабинет Р104
Телефон 9635245/245
E-mail skotovska_fte@uacg.bg