Начало / Преподаватели / Администрация /

Красимира Васева

Геодезически факултет, Висша геодезия - Секретар на катедра

Геодезически факултет, Геодезия и геоинформатика - Секретар на катедра

Красимира Васева
Кабинет 409P
Телефон 9635245/347
E-mail geo_fgs@uacg.bg