Начало / Преподаватели / Администрация /

инж. Стефан Бончев

Геодезически факултет, Фотограметрия и картография - Геодезист

Геодезически факултет, Лаборатория по картография - Геодезист

инж. Стефан Бончев
Кабинет Лаборатория по картография
E-mail bonchev_st@abv.bg
Постъпил в УАСГ 2010

Образование

2010 Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия, гр. София, Специалност Геодезия

2009 COST Action TU0801 “Semantic enrichment of 3D city models for sustainable development”
Training School “3D Geoinformation for Disaster Managment”
organized in Delft – Arnhem – Amsterdam, the Netherlands, 5-9 October 2009

Езици

Английски

Научни интереси

3D картографско моделиране, анимационно картографиране, 3D интернет картографски приложения

Членство

Българска картографска асоциация

Публикации

Bandrova T., Bonchev St. 3D maps – scale, accuracy, level of details. 26th International Cartographic Conference, August 25-30, 2013, Dresden Germany, USB Proceeding

Bandrova T., Bonchev St. Multifunctional Cartographic Application of 3D Model, (keynote presentation) 7th International Symposium on Digital Earth Incorporating WALIS Forum 2011 and the State NRM Conference, August 23-25, 2011, Perth Australia, Conference Handbook Volume One

Bandrova T., Bonchev St. 3D Maps for Internet Application. 3rd ISDE Digital Earth Summit, CD Proceedings, Nessebar, Bulgaria, 2010, ISBN: 978-954-724-039-1

Бончев Ст., Изработване на тридименсионална (3D) карта на планински курорт за туристически цели. Годишник на УАСГ „Международна научно-приложна конференция УАСГ2009” , свитък III, Геодезия

Учебни материали