Начало / Преподаватели / Администрация

Администрация

Тук можете да намерите списък на служителите в Университета. Подредени са по азбучен ред, по фамилно име.

Искра Алексиева
Касиер-счетоводител при СССО

Емилия Ангелова
Секретар на катедра

Людмила Ангелова
Финансов контрольор

Снежанка Ангелова
книговезец

Анелия Арсова
Секретар на катедра

Румяна Атанасова
Счетоводител при СССО

Пост 3 – Аула Максима
пост 3 – Аула Максима