Начало / Преподаватели / Администрация

Администрация

Тук можете да намерите списък на служителите в Университета. Подредени са по азбучен ред, по фамилно име.

Нели Кайкова
Библиотекар

Мирослава Кирилова
Счетоводител

Владимир Киров
Техник

Виолетка Кишишова
домакин Нови сгради

инж. Бойко Кияков
Началник сектор

Живко Ковачев
Електротехник

инж. Сергей Козловский
Инженер поддръжка

Генка Колева
Секретар на ВУЗ

ас. арх. Десислава Косева - Ковачева
Технически организатор

доц. д-р инж. Ирина Костова
Декан

Снежана Котовска
Секретар на катедра

ст.пр. Лъчезар Коцев
Директор на център

Любка Кръжева
Счетоводител

ас. инж. Евгени Кръстанов
Инженер поддръжка

Стефан Кръстанов
Експерт

Виолета Кръстева
Секретар на катедра

Лидия Кръстева
Счетоводител при СССО

доц. д-р инж. Иван Кунчев
Зам.-декан по учебната дейност

доц. д-р арх. Гичка Кутова - Каменова
Зам.-декан по научна и международна дейност

инж. Николай Куюмджиев
Мрежови администратор