Начало / Преподаватели / Администрация

Администрация

Тук можете да намерите списък на служителите в Университета. Подредени са по азбучен ред, по фамилно име.

инж. Глория Накова - Петкова
Инспектор

Венцислав Недков
шофьор автобус

гл.ас. д-р арх. Данаил Недялков
Преподавател

инж. Венцислава Нейчева
Технически секретар

Маринела Несторова
Организатор

Славян Николов
Технически организатор

Славян Николов
домакин Нови сгради

Десислава Николова
Счетоводител

проф. д-р инж. Дарина Нитова
Зам.-декан по научна и международна дейност