Начало / Преподаватели / Администрация

Администрация

Тук можете да намерите списък на служителите в Университета. Подредени са по азбучен ред, по фамилно име.

инж. Лилия Балабанова
Инспектор

проф. д-р инж. Теменужка Бандрова
Преподавател

инж. Светла Барукчиева
Системен програмист в УЦИТ

Елена Баръмова
Счетоводител

Евтим Бачев
организатор в УЦИТ

проф. д-р инж. Борислав Белев
Директор на център

инж. Ети Белова-Радоева
Инспектор на факултет

Марияна Богданова
Инспектор на факултет

инж. Стефан Бончев
Геодезист

Ганка Борисова
Системен оператор в УЦИТ

доц. д-р инж. Димитър Бошнаков
Ръководител направление

инж. Симеон Бояджиев
Ръководител

Мариана Бубова
Системен оператор в УЦИТ

Пост2 – бул. Др. Цанков
пост 2 – бул. Др. Цанков

Пост 1 – бул. Хр. Смирненски
пост 1 – бул. Хр. Смирненски

Елена Бучкова
Касиер при СССО