Начало / Преподаватели / Администрация

Администрация

Тук можете да намерите списък на служителите в Университета. Подредени са по азбучен ред, по фамилно име.

проф. д-р арх. Валери Иванов
Зам.-ректор по научна и приложна дейност

доц. д-р инж.геол. Ивайло Иванов
Зам.-декан по учебната дейност

Венцислав Иванов
Началник сектор

Десислава Иванова
Секретар на катедра

Ирина Иванова
Секретар на ВУЗ

Мирослава Иванова
Организатор на факултет

Лилия Иларионова
Секретар на катедра

ас. инж. Тамара Илиева-Цветкова
Преподавател

Сийка Илова
Организатор