Home / Staff / Vacancies /

УАСГ набира кандидати за академична длъжност "асистент"

11.01.2019

 На основание Решение на Академичния съвет с Протокол №40/09.01.2019г. Университетът по архитектура, строителство и геодезия набира кандидати за заемане на академична длъжност „асистент” към Геодезически факултет:

-         по дисциплини „Дескриптивна геометрия“ и „Инженерно-строителна графика“ – 1 (едно) място за нуждите на катедра „Приложна геодезия“ , със срок за подаване на документите до 24.01.2019г.;

-         по дисциплини „Инженерна геодезия“ и „Вертикално планиране“ – 1 (едно) място за нуждите на катедра „Приложна геодезия“, със срок за подаване на документите до 24.01.2019г.;

-         по дисциплини „Теория на фигурата на Земята“, „Елипсоидна геодезия“ и „Геодезическа астрономия“ – 1 (едно) място за нуждите на катедра „Висша геодезия“, със срок за подаване на документите до 24.01.2019г.

 

Документи се подават в отдел „Човешки ресурси”, кабинет №202, сграда Ректорат, за справки тел.: 02/963-52-45/вътр.449 и 02/866-90-54Source: Човешки ресурси