Начало / Преподаватели / Актуални конкурси /

Обява за академична длъжност "главен асистент"

17.10.2017

 В Държавен вестник брой 83/17.10.2017г. е публикувана следната обява:

 Университетът по архитектура, строителство и геодезия обявява конкурси за главни асистенти: в професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, научна специалност Териториално и ландшафтно устройство и градоустройство (ландшафтно устройство) към катедра „Градоустройство“ – един, със срок 3 (три) месеца; научна специалност Опазване, реставрация и адаптация на паметниците на архитектурата към катедра „История и теория на архитектурата“ – един, със срок 3 (три) месеца; научна специалност Пътни и строителни машини към катедра „Технология и механизация на строителството“ – един, със срок 3 (три) месеца; научна специалност Териториално и ландшафтно устройство и градоустройство (урбанизъм, архитектура) към катедра „Градоустройство“ – един, със срок 2 (два) месеца; научна специалност Организация и управление на производството (строителство) към катедра „Организация и икономика на строителството“ – два, със срок 2 (два) месеца; в професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност Политическа икономия (микро- и макроикономика) към катедра „Обществени науки“ – един, със срок 3 (три) месеца от обнародването в “Държавен вестник”. 


Документи в Университета, гр. София, бул. “Хр. Смирненски” №1, тел. 02/963-52-45, в. 449 и 02/866-90-54.