Начало / Преподаватели / Актуални конкурси /

Обява за заемане на академични длъжности

06.02.2018

 В Държавен вестник брой 12/06.02.2018г. е публикувана следната обява:

 Университетът по архитектура, строителство и геодезия обявява конкурси в професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия за: професори по научна специалност Организация и управление на производството (строителство) към катедра „Организация и икономика на строителството“ – един, със срок 2 (два) месеца; по научна специалност Теоретична механика към катедра „Техническа механика“ – един, със срок 2 (два) месеца; доценти по научна специалност Теория и история на архитектурата към катедра „История и теория на архитектурата“ – един, със срок 3 (три) месеца; по научна специалност Архитектура на сградите, конструкции, съоръжения и детайли към катедра „Жилищни сгради“ – един, със срок 2 (два) месеца; главен асистент по научна специалност Архитектура на сградите, конструкции, съоръжения и детайли към катедра „Жилищни сгради“ – един, със срок 2 (два) месеца;

в професионално направление 8.2. Изобразително изкуство за: доцент по научна специалност Изкуствознание и изобразителни изкуства (моделиране) към катедра „Рисуване и моделиране“ – един, със срок 2 (два) месеца от обнародването в “Държавен вестник”. 


Документи в Университета, гр. София, бул. “Хр. Смирненски” №1, тел. 02/963-52-45, в. 449 и 02/866-90-54.