Начало / Преподаватели / Актуални конкурси /

УАСГ набира кандидати за заемане на академична длъжност „асистент”

12.04.2018
  • научна специалност Архитектура на сградите , конструкции, съоръжения и детайли – двама, за нуждите на катедра„ Жилищни сгради“ при Архитектурен факултет, със срокна подаване на документите 2 (два) месеца;
  • научна специалност Синтез на архитектурата с другитеизкуств а, интериор и архитектурен дизайн – един, зануждите на катедра „Интериор и дизайн в  арх итектурата“ при Архитектурен факултет, със срок на подаване надокументите 2 (два) месеца;
  • научна специалност Архитектура на сградите, конструкции, съоръжения и детайли – двама, за нуждите на катедра „Технология на  архитектурата“ при Архитектурен факултет, със срок на подаване на документите 2 (два)месеца;
  • научна специалност Териториално и ландшафтно устройство и градоустройство /урбанизъм/ - един, за нуждите на катедра „Градоустройство“ при Архитектурен факултет, със срок на подаване на документите 2 (два)месеца;
  • научна специалност Фотограметрия и дистанционни методи – един, за нуждите на катедра „Фотограметрия и картография“ при Геодезически факултет, със срок наподаване на документите 2 (два) месеца.