Начало / Преподаватели / Актуални конкурси /

Обява за заемане на академични длъжности

17.04.2018

 В Държавен вестник брой 33/17.04.2018г. е публикувана следната обява:

 Университетът по архитектура, строителство и геодезия обявява конкурси в професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия за: професор по научна специалност Териториално и ландшафтно устройство и градоустройство за нуждите на катедра „Градоустройство“ – един, със срок 2 (два) месеца; главен асистент по научна специалност Фотограметрия и дистанционни методи за нуждите на катедра „Фотограметрия и картография“ – един, със срок 2 (два) месеца;

в професионално направление 3.8. Икономика за: главен асистент по научна специалност Политическа икономия (макроикономика) за нуждите на катедра „Обществени науки“ – един, със срок 2 (два) месеца от обнародването в “Държавен вестник”. 


Документи в Университета, гр. София, бул. “Хр. Смирненски” №1, тел. 02/963-52-45, в. 449 и 02/866-90-54.