Начало / Преподаватели / Актуални конкурси /

УАСГ набира кандидати за академична длъжност "асистент"

17.01.2019

 Университетът по архитектура, строителство и геодезия набира кандидати за заемане на академична длъжност „асистент” в професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, 1 (едно) място, за нуждите на катедра „Автоматизация на инженерния труд“ при Строителен факултет, със срок за подаване на документите до 28.01.2019г.

 

Документи се подават в отдел „Човешки ресурси”, кабинет №202, сграда Ректорат, за справки тел.: 02/963-52-45/вътр.449 и 02/866-90-54

 Източник: Човешки ресурси