Начало / Преподаватели / Актуални конкурси /

УАСГ набира кандидати за академична длъжност "асистент"

22.01.2019

 Университетът по архитектура, строителство и геодезия набира кандидати за заемане на академична длъжност „асистент” – ЛАНДШАФТЕН АРХИТЕКТ, 1 (едно) място, за нуждите на катедра „Градоустройство“ при Архитектурен факултет, със срок за подаване на документите 1 (един) месец.

С предимство ще се ползват кандидатите, отговарящи на следните изисквания: придобита ОКС „магистър“ по специалност „Ландшафтна архитектура“; професионален опит – 5 г. и минимум 10 практически реализации (обекти) по специалността в областта на инвестиционното проектиране; преподавателски опит в работа със студенти.

 

Срокът започва да тече от датата на публикуване на обявата.

 

Документи се подават в отдел „Човешки ресурси”, кабинет №202, сграда Ректорат, за справки тел.: 02/963-52-45/вътр.449 и 02/866-90-54

 Източник: Човешки ресурси