Начало / Преподаватели / Актуални конкурси

Актуални конкурси

В тази страница ще намерите актуалните обяви за нови конкурси за академчни длъжности и други работни места в УАСГ.

Обява за академична длъжност "асистент"
07.01.2019

Източник: Човешки ресурси
Обява за академична длъжност "главен асистент"
11.12.2018
 В Държавен вестник брой 102/11.12.2018г е публикувана следната обява:
Обява за заемане на академични длъжности
09.11.2018
 В Държавен вестник брой 93/09.11.2018г. е публикувана следната обява
Източник: Човешки ресурси
Обява за академична длъжност "главен асистент"
09.10.2018
 В Държавен вестник брой бр.83/09.10.2018г. е публикувана следната обява:
Източник: Човешки ресурси
Обява за академична длъжност " главен асистент"
31.08.2018
 В Държавен вестник брой 72/31.08.2018г. е публикувана следната обява:
Източник: Човешки ресурси
Страници: 1 | 2 | 3